Komiksy

Komiksy pochází z knihy Smetana Gabriel, ed. a Procházka, František Serafínský, ed. Malý Čtenář: Kniha české mládeže. Praha: Jos. R. Vilímek, 1913

     

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016