Básničky a hádanky

Básničky a hádanky na listopad

Básničky: Nemocný mraveneček ; Nepochodil

Hádanky: co to je? Napište nám...


Nemocný mraveneček

(Benešova čítanka II)

Naříkal si mraveneček, že ho bolí v kříži –
naložil si, nerozumný, tuze velkou tíži.

Táhl domů jahůdečku, byla tuze velká.
„Polámeš se, odpočívej!“, radila mu včelka.

Neposlechl a teď v koutku, ubožáček leží –
jeden z jeho kamarádů pro doktora běží.

Ale doktor hrobaříček doma nemá stání,
u cvrčka prý kamaráda slaví díkůvzdání.

Šel tam za ním, pěkně prosil, pan doktor se zvedl.
Aby dříve na místě byl na koníčka vsedl.

Cvrček také okamžitě hodování nechal,
housličky své do ruky vzal, za doktorem spěchal.

A když přišli k nemocnému, doktor med mu radil.
Cvrček zatím pod lipami housličky si ladil.

Přinesli med od včeličky, záda namazali,
od medu pak hrneček mu vylízati dali.

Liboval si mraveneček, že to dobré bylo –
mazání a pochutnání hned ho uzdravilo.

Cvrček zahrál na housličky, všichni tancovali,
že zas zdráv je mraveneček, s ním se radovali.


Nepochodil

Josef Janoušek

Král mocný vystavěti dal
na mírném vrchu zámek,
jenž pln byl uvnitř pokladův
a zevně krásných známek.

Zdí mramor skvěl se křišťály
a střecha zlatým plechem,
že každý hleděl na ten hrad
vždy s utajeným dechem.

Nad branou nápis pradivný
čtli kolemjdoucí rtové:
„Kdo se svým jesti spokojen,
ten zámek svým ať zove!“

Šly kolem lidu zástupy,
přál každý si té ceny,
však nikdo říci nemohl,
že byl by spokojený.

Až starý jeden lakomec
sem připutoval z dáli
a že je se svým spokojen,
do očí selhal králi.

Ten však děl s jemným úsměvem,
svou hnědou zčechrav bradu:
„Nuž, jsi-li se svým spokojen,
proč toužíš po mém hradu!

Tak také jiným vedlo se,
že miláčkové moji –
hrad skvostný i s tím nápisem
tam podnes ještě stojí.


Hádanky

1.    
U vody klepá to v houští,
jako když mlýn se spouští;
Hádejte, co je to za mlynáře,
kolo má na střeše u kováře.
Co to je?

2.   
Nosím smutek na šatu,
v každé ruce lopatu,
Hrobař jsem a zvyk můj známy,
zdola vzhůru hrabat jámy.
Co to je?

3.   
Na palouce, modré louce,
pasou se tam zlaté ovce,
V noci se tam pasou; ve dne
neuhlídáš ani jedné.

A jest jich tam na tisíce
a jest jich tam ještě více.
Pastýře však nikdo z lidí
neviděl a neuvidí.
Co to je?

Vaše řešení vložte do komentáře na konci stránky.

A my brzy zveřejníme správné odpovědi. 


Zdroj básniček a hádanek: Svobodná škola: Obrázkový časopis pro výchovu mládeže české v duchu svobodomyslném. Oak Park, Spojené státy americké: Sdružení českých svobodomyslných škol, 1917, roč. 21, č. 1.


 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016