Červen 2017 - Odborná literatura pro pedagogy

Nabízíme vám výběr novinek článkové a knižní literatury z oblasti speciální pedagogiky a psychologie. Další rešerši odborné literatury vám přineseme po prázdninách. Přejeme příjemné léto.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016