Kontaktní a další informace

Kontaktní emailová adresa: cteme@npmk.cz

Koordinátorka projektu
Mgr. Alice Košková
email:   koskova@npmk.cz
telefon:  221 966 428

Autorka projektu
Mgr. Zuzana Švastová

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016