Kontaktní a další informace

Kontaktní emailová adresa: cteme@npmk.cz

Koordinátorka projektu
PhDr. Marcela Petrovičová 
e-mail:   petrovicova@npmk.cz
telefon:  221 966 436

Autorka projektu
Mgr. Zuzana Švastová

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016