Adresní rozšiřování informací

Vážení uživatelé, nabízíme vám adresní informace, tzn. průběžné zpracovávání článkových i knižních rešerší z oblasti speciální pedagogiky z fondu PK s čtvrtletní až pololetní periodicitou.

V počáteční fázi projektu jsme vytipovali určité tematické profily zaměřené na práci s dětmi s mentálním handicapem na alternativní výchovné přístupy, poruchy chování a učení, práci se sociálně znevýhodněnými skupinami apod. Tematické rešerše naleznete na stránce Pedagogická knihovna doporučuje.

V případě zájmu o adresní informace nám napište na adresu cteme@npmk.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016