O projektu

Projekt ČTEME SPOLU vznikl na základě spolupráce se školami, které se v roce 2014 zapojily do naší výtvarné a literární soutěže Čtěte se slonem Bobem (viz http://slon.npmk.cz).

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabídlo projekt věnovaný nejen dětem a klientům se speciálními potřebami, ale také jejich pedagogům a dalším pracovníkům. Projekt byl koncipován tak, aby umožnil dětem se do čtení více zapojit, aby jim pomohl zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost jako nezbytný předpoklad k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení. Čtenářství by také mělo napomoci k jejich osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování.

Po zkušenostech z tříleté doby trvání projektu se ukázalo, že zájem uživatelů je směřován především na odbornou literaturu pro učitele a speciální pedagogy, zprostředkovanou tematickými rešeršemi. Učitelé využívají také nabídky nových titulů literatury pro děti se zaměřením na začínající čtenáře.


1. čtvrtek v měsíci: tipy na nové / zajímavé knihy pro děti
Formou novinkové služby jsou zpřístupňovány záznamy nových nebo starších zajímavých titulů.


2. čtvrtek v měsíci: tipy na nové odborné články a knihy pro učitele
Novinková služba pro učitele nabídne článkovou i knižní odbornou literaturu z oblasti speciální pedagogiky, sociologie, psychologie a příbuzných oborů.


3. čtvrtek v následujícím měsíci: co četly děti před sto lety
Ukázky z dobové literatury pro děti, která přibližuje tehdejší společenskou situaci a vnímání role dítěte v ní.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016