Pedagogická knihovna doporučuje

Výběr aktuálních článků k tématu:

Autismus, Lehké mentální postižení, Těžké mentální postižení (prosinec 2022)

Inkluze, Poruchy učení, Problémy chování (listopad 2021)

ČtenářstvíNáhradní rodinaSociálně znevýhodněný (září 2021)

InkluzePoruchy učeníProblémy chování (květen 2021)

ČtenářstvíNáhradní rodinaSociálně znevýhodněný (březen 2021)

Autismus, Lehké mentální postižení, Těžké mentální postižení (únor 2021)

Alternativní přístupy, Psychoterapie, Inovace (únor 2020)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (leden 2020)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (prosinec 2019)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (září 2019)

Poruchy učeníPoruchy chování, Problémy s chováním (květen 2019)

Alternativní výchovaInovace ve speciální výuce, Psychoterapie (duben 2019)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (březen 2019)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (únor 2019)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (leden 2019)

Alternativní přístupy, Arteterapie, Inovace (prosinec 2018)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (listopad 2018)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (říjen 2018)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (září 2018)

Alternativní přístupy, Psychoterapie, Inovace (červen 2018)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (květen 2018)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (duben 2018)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (březen 2018)

Alternativní přístupy, Psychoterapie, Inovace (únor 2018)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (leden 2018)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (prosinec 2017)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (listopad 2017)

Alternativní přístupy, Psychoterapie, Inovace (říjen 2017)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (září 2017)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (červen 2017)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (květen 2017)

Alternativní přístupy, Psychoterapie, Inovace (duben 2017)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (březen 2017)

Autismus, Lehké mentální postižení, Težké mentální postižení (únor 2017)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (leden 2017)

Alternativní přístupy, Arteterapie, Inovace (prosinec 2016)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (listopad 2016)

Autismus, Lehké mentální postižení, Těžké mentální postižení (říjen 2016)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémy chování (duben 2016)

Alternativní přístupy, Arteterapie, Inovace (březen 2016)

Čtenářství, Neúplné rodiny, Sociálně znevýhodnění (únor 2016)

Lehké mentální postižení, Těžké mentální postižení, Autismus (leden 2016)

Poruchy učení, Problémy chování, Vážnější poruchy chování (listopad 2015)

Inovace, Alternativní přístupy, Arteterapie (říjen 2015)

Práce s dětmi žijícími v náhradních a neúplných rodinách
Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
Rozvíjení čtenářské gramotnosti (září 2015)

Lehké mentální postižení, Těžké mentální postižení, Autismus (srpen 2015)

Poruchy chování, Poruchy učení, Problémové chování (květen 2015)

Inovace, Alternativní přístupy, Psychoterapie (duben 2015)

Neúplná či náhradní rodina (únor 2015)


Nové odborné knihy

Novinky z odborné literatury duben-srpen 2015

Novinky z odborné literatury leden-březen 2015


Úvodní článkové rešerše

Vážnější poruchy v oblasti chování a v emoční oblasti

Využití prvků arteterapie, animoterapie a dalších psychoterapeutických metod

Práce s dětmi s lehčími formami mentálního postižení

Práce s dětmi s těžším mentálním postižením

Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Neúplná či náhradní rodina

Alternativni přístupy k výchově a vzdělávání

Inovace ve speciální výuce a odborný rozvoj speciálních pedagogů

Práce s dětmi s poruchami autistického spektra

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Práce se žáky se specifickými poruchami učení

Problémy s chováním a lehčí formy poruch chování

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016