Červen 2018 - Odborná literatura pro pedagogy

Přinášíme vám v tomto školním roce poslední výběr novinek článkové a knižní literatury z oblasti speciální pedagogiky a psychologie.

Přejeme krásné léto a s novou nabídkou odborné literatury se vám přihlásíme po prázdninách.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016