Co četly děti před sto lety - Pošta mezi nepřátelskými vojáky

Dnes si můžete přečíst válečnou povídku Pošta mezi nepřátelskými zákopy. Text byl vybrán z knihy Válečné povídky vypravuje setník Pavel Kaltschmid, kterou vydalo nakladatelství C. K. Školní knihosklad v roce 1917.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016