Květen 2018 - Odborná literatura pro pedagogy

Přinášíme vám pravidelný výběr novinek článkové a knižní literatury z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a sociologie. 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016