Vyhodnocení Kvízu - testu čtenářských znalostí dětí z Týdne knihoven 2015

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme. 
Osm a více správných odpovědí vyplnilo 194 mladých čtenářů ve věku od 6 do 14 let, z nich jsme vylosovali následujících 10 výherců, kteří se mohou těšit na hezkou knížku.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016