Odborná literatura pro pedagogy

Pedagogická knihovna vám v měsíci říjnu nabízí aktuální informace o nových článcích a publikacích z oblasti speciální pedagogiky a psychologie.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016