Jak to dopadlo?

Dnes si můžete přečíst dokončení příběhu Karlíkovy hodinky.

Vymysleli jste jiný konec? Zkuste si příběh doplnit obrázky.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016