Co četly děti před 100 lety

Přečtěte si finskou národní pohádku Princ s oslí hlavou,

která vyšla v knize Pohádky z celého světa v roce 1915.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016