Jak to asi dopadne?

Dnes se vám otvírá nový nedokončený příběh Honza a drak

Zkuste s dětmi dopsat konec krátké povídky. Máte na to šest týdnů. 

V polovině ledna zde naleznete konec příběhu.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016