Přečtěte si spolu další příspěvek z literární soutěže

Povídku o zatoulaném kocourkovi, kterou napsal žák sedmé třídy základní školy.

Pokud vás příběh zaujme, můžete nám poslat obrázek k textu.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016