Co četly děti před 100 lety

Můžete si přečíst českou pohádku Hrnečku vař! v podobě, ve které vyšla v knížce Pohádky z celého světa v roce 1915.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016