Co četly děti před 100 lety

Dnes si můžete přečíst povídku Před pěti sty lety o českém králi Václavu IV., synovi Karla IV.
Povídka byla vybrána ze sbírky Hvězdičky, kterou vydalo knihkupectví B. Stýbla v roce 1916.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016