Odborná literatura pro pedagogy

Nabízíme vám výběr novinek článkové a knižní literatury

z oblasti speciální pedagogiky a psychologie.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016