Nabízíme vám kouzelné, tajemné, veselé i zajímavé

příběhy, povídky, pohádky. Začtěte se do nich, užijte si je a staňte se jejich ilustrátory! A když vaši učitelé obrázky naskenují, mohou je i s vašimi komentáři k povídkám či pohádkám přidat.

Příběhy měsíce listopadu: Dvanáct tančících princezen

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016