Jak to asi dopadne?

Na červen vám nabízíme v tomto školním roce poslední nedokončený příběh: Dřevěný kolotoč.

Po prázdninách na vás budou čekat nové příběhy.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016