Přečtěte si spolu další příspěvek z literární soutěže

Povídku o malé chytré myšce napsal žák sedmé třídy. Pokud vás příběh zaujme, můžete nám poslat obrázek k textu.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016