Září 2017 - Odborná literatura pro pedagogy

Na začátku nového školního roku vám nabízíme výběr novinek článkové a knižní literatury z oblasti speciální pedagogiky a sociologie.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016