Jak to dopadlo

Můžete přečíst, jak skončil příběh Dřevěný kolotoč.

Nové příběhy na Vás budou čekat v příštím školním roce.

Užijte si krásné prázdniny!

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016