Dřevěný kolotoč – Dokončení

365 rozprávok a básničiek na dobrú noc
Bratislava: Egmont ČSFR, spol. s r.o., 1992
Převyprávěla Eva Hrazdírová

A jak to bylo dál?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dlouho bloudí po městě, až dojdou k pěknému domu s velkou zahradou. Na domu je nápis: Mateřská škola. „Ach, jen jestli tu budou děti, které by si s námi chtěly hrát?“ vzdychne si oslík. „Myslím, že bychom tu měly zůstat,“ řekne koník. A tak si každé zvířátko najde svůj koutek a trpělivě čeká na ráno. 

To bylo radosti a výskotu, když přišly děti ráno do školky. Tolik pozornosti zvířátka z kolotoče už dlouho nezažila. 

Zanedlouho je šikovný malíř pěkně přemaloval, takže vypadala jako nová. A tak si ve školce spokojeně a šťastně žijí dodnes.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016