Neúplná či náhradní rodina (úvodní rešerše)

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Z dětského domova na chvilku do rodiny / [From children's home to family for a while] /  Marie Těthalová -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 41, č. 5 (2011), s. 46-49.

Jaký význam má pro dítě z dětského domova hostitelská péče. Zkušenosti lékařky a pěstounky z dětského domova Dagmar Zezulové, která se angažuje v občanském sdružení Děti patří domů. Sama přijala do pěstounské péče několik dětí a dalším poskytuje hostitelskou péči. Jak je přijímají její vlastní děti a jaký k nim mají vztah. Informace o práci občanského sdružení Děti patří domů.

dětský domov ; dítě ; náhradní rodina ; pěstounská péče ; péče o dítě ; rodinné prostředí ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah dospělý-dítě ; sociální integrace ; příprava na život v dospělosti ; spolupráce ve výchově ; Děti patří domů (občanské sdružení)

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308529


2. Velké srdce pro všechny : [Great heart for everybody: family from South Bohemia fosters five handicapped children] / rodina z jižních Čech vychovává pět dětí s postižením / Jan Nouza ; [Foto] Jan Voběrek -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 38, č. 3 (2008), s. 42-43.

Příběh pěstounů, manželů Zajfertových, kteří se rozhodli pro náhradní rodinnou péči a starají se o pět handicapovaných dětí. Aby mohli přijímat pomoc sponzorů, vytvořili občanské sdružení. Městský úřad ve Vodňanech jim povolil založit ve vlastním domě minitřídu pro 6-8 handicapovaných dětí.

pěstounská péče ; náhradní rodina ; mentálně postižený ; handicap ; retardované dítě ; početná rodina ; občanské sdružení ; domácí vzdělávání

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=238961


3. Psycho - sociální souvislosti u znevýhodněných dětí [Psycho-social context among disadvantaged children] /  -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Sociální práce -- ISSN 1213-6204 -- Roč. 11, č. 2 (2011), s. 2-164.

Celé číslo časopisu je věnováno problematice dětí a rodin, jejichž životní situace a sociální fungování je poznamenáno důsledky různých forem znevýhodnění. Uvedené články poskytují zkušenosti, názory a různé úhly pohledu na současnou teoretickou a praktickou stránku péče nejen o různě postižené děti, ale i děti z nepodnětného rodinného prostředí, děti z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

dítě ; postižený ; sociálně znevýhodněný ; péče o dítě ; výchova dítěte ; ochrana dítěte ; rodinná výchova ; náhradní rodina ; ústavní výchova ; dětský domov ; sociální práce ; sociální prevence

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369649


4.Neumetejme dětem cestičky, říká o výchově psycholog Jan Híreš / [Don't sweep paths for children, psychologist Jan Híreš says about upbringing] /  Jan Híreš ; [Autor interview] Hana Kušnírová -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 42, č. 9 (2012), s. 6-8.

Klinický psycholog, psychoterapeut a vedoucí rodinné a manželské poradny Jan Híreš hovoří o své dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi i s dospělými. Hovoří o postavení dítěte v rodině, o tom, jak vnímá dnešní děti, o náhradní rodinné péči (adopce, pěstounská péče) a také o tom, jak on vychovával své čtyři syny. Z celého rozhovoru vyplývá závěr - je důležité dětem nic příliš neulehčovat, být k nim otevřený a hlavně mít je rád, ať jsou vlastní nebo ne, umět jednak konstruktivně i v nepříjemné situaci.

rodina ; dítě ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; adopce ; pěstounská péče ; náhradní rodina ; psychoterapeut ; interview

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402294


5. Mám ve třídě dítě z pěstounské rodiny / [I have a child from foster family in my class] /  Jana Klementová, Markéta Sudová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 8 (2013), s. 10-13.

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. V prvním příspěvku autorka odpovídá na dotazy pedagogů, kteří učí dítě z pěstounské rodiny. Jak k těmto dětem přistupovat, co říci jejich spolužákům, budu spolupracovat s biologickými rodiči nebo pěstouny? Ve druhém článku autorka, která je společně s manželem pěstounkou již šestým rokem, hovoří o tom, jaký je skutečný život s pěstounským dítětem (Cesta našich pěstounských dětí ze školky do školy). Doporučení, rady a informace o pěstounské péči na www.nahradnirodina.cz.

dítě ; péče o dítě ; výchova dítěte ; opuštěné dítě ; vývoj dítěte ; pěstounská péče ; vztah rodiče-dítě ; vztah rodiče-učitel ; náhradní rodina ; interpersonální vztahy

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422022


6. Mám na vás strašný vztek! / [I am very angry with you!] /  Maurice Berger, Isabelle Gravillon -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 42, č. 9 (2012), s. 40-41.

Ukázka z knihy Když se rodiče rozvádějí (Portál, 2011). Některé děti mají ve chvíli rozvodu rodičů velký vztek. Vztek může být oprávněný, dokonce konstruktivní. Pocit vzteku může předcházet tomu, že dítě rozvod přijme a vyrovná se s ním. Podmínkou je, aby bylo pochopeno a usměrněno v rámci nutných hranic.

dítě rozvedených rodičů ; rozvod ; neúplná rodina ; rodičovská odpovědnost ; psychická zátěž ; vztah rodiče-dítě ; pedopsychologie ; afektivita ; vztek

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402327


7. Chci poznat mámu a tátu / [I want to know my mother and father] /  Libor Popela -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 36, č. 2 (2006), s. 36-37.

Adoptivní rodiče a pěstouni si často kladou otázku, zda je vhodné umožnit dítěti kontakt s jeho biologickými rodiči. Psycholog radí, za jakých podmínek je to vhodné.

poradenská služba ; adoptivní rodiče ; vztah rodiče-dítě ; pěstounská péče ; rozvoj osobnosti ; péče o dítě ; náhradní rodina ; osvojené dítě

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=238948


8. Doma to neklape, ale máme děti : [It is wrong at home, but we have children :: should we divorce?] / rozvést se? / Eva Labusová -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 40, č. 11 (2010), s. 36-38.

Rozvod manželských párů s dětmi zůstává z hlediska vývoje psychické stability dítěte vždy jen nouzovým řešením. Dostatečně názorný je obraz rodiny jako sociální dělohy. V rozvodových konfliktech tak lidé řeší neřešitelné - jak spojit obnovení individuální partnerské svobody v páru, který je doživotně spjat právem dítěte na oba rodiče? Příběh matky, která chtěla za každou cenu udržet zdání funkční rodiny.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=275603


9. Dítě v náhradní péči : [Child in foster family: where will they help us?] / kde nám pomohou? / Libor Popela -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 38, č. 4 (2008), s. 36-37.

Informace o neziskových organizacích, které pomáhají lidem uvažujícím o adopci nebo pěstounské péči. Zároveň poskytují podporu rodinám, které už dítě jiných rodičů vychovávají, a pomáhají rodinám v krizových situacích.

náhradní rodina ; pěstounská péče ; adopce ; adoptivní rodiče ; dítě ; pomoc

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=240319


10. Budeme se rozvádět / [We will get divorced] /  Daniela Kramulová -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 38, č. 3 (2008), s. 34-35.

Autorka textu hledá příčiny velké rozvodovosti a její důsledky pro děti. Nastává změna chování, problémy ve škole. Součástí textu jsou rady, jak jednat s dětmi v případě rozvodu a statistika rozvodovosti z roku 2007.

dítě rozvedených rodičů ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné působení ; řešení konfliktů ; problémové dítě ; psychická zátěž ; rodičovská odpovědnost ; rodinná krize

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=238943

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016