Superkulička – dokončení příběhu

365 pohádek na dobrou noc,
nakladatelství JUNIOR, s.r.o., 2007
Převyprávěla Magda Junková


Dokončení: Ale všechno dobře dopadlo. Líza nejenže Honzíkovi kuličku vrátila, ale protože jí kulička přinesla štěstí, darovala mu ještě dalších pět krásných skleněnek, které také vyhrála. A Honzík? Ten byl štěstím bez sebe. Poděkoval Líze, té nejhodnější sestře pod sluncem, ale také se trochu zastyděl za své pochybnosti.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016